Als je geen tijd hebt voor jarenlang studeren..

ook jij kan in 2 dagen Cyber kennis hebben!

jaten geleden kwamen een aantal cybersecurity experts elkaar steeds weer tegen op congressen en beurzen, maar bleken ook dezelfde bezoekers steeds te komen.
Langzamerhand bleek in vragenrondes en Q&A’s  dat iedereen eigenlijk oplossing voor zijn  bedrijf zocht en bleef zoeken. 

Dat was het begin van de Cybersecurity 2 -daagse. 

Een intensief programma over Cybersecurity strategie, Risk management, Technische mogelijkheden en via KPI’s succes meten van de Cybersecurity aanpak. 

Door deelnemers hoogst gewaardeerd. Van diverse deelnemers horen we ook regelmatig dat ze nog regelmatig contact hebben met elkaar en/of de instructeur!

Cybersecurity 2-daagse van Cybermentor
meer kennis over Cybersecurity bij Cybermentor.nl

Tekort aan Kennis?

Er is een groot tekort aan kennis over Cybersecurity. Daar hoef je echter géén hacker voor te zijn. Beter niet zelfs!

Bij Cybersecurity gaat om risico’s en de maatregelen die je neemt om risico’s te verkleinen!

Dat klinkt eenvoudiger dan het is, maar je hebt er echt géén duur consultancy buro voor nodig!

Wellicht heb je helemaal geen extra cybersecurity expert nodig als jij deze kennis ook al hebt, of je bent een volwaardig gesprekspartner voor Cybersecurity experts om je wensen kenbaar te maken

Hoe gaan we te werk?

Uit ervaring weten we dat cybersecurity vaak over gevoelige informatie gaat. Daarom hebben stellen we een aantal voorwaarden aan de  sessies

  • Je kan alleen meedoen als je een NDA tekent en naleeft!
  • dus ook instemt niets wat deelnemers over hun Informatie en/of Cybersecurity verteld niet deelt met anderen!
  • De 2-daagse is slechts met een beperkte groep te volgen, dit versterkt het groepsproces maar moet ook voldoende gelegenheid bieden voor iedereen om uitdagingen te bespreken!
  • Selectie op deelname: Iedere deelnemer krijgt een vragenlijst over zijn kennis, ervaring, doelstelling, uitdaging en motivatie  

De 2 daagse eindigt met een Challenge welke in een besloten online omgeving vervolgd word gedurende 6 avonden!
Dit om zeker te weten of zaken die in praktijk gebracht worden, werkzaam zijn!      

NDA vooraf - Cybermentor.nl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.